lid worden

Scylla is een volleybalvereniging voor zaal- en beachvolleybal met een extra afdeling ‘Sporten voor 55+’.
Naast de mogelijkheid om in de NeVoBo zaalcompetitie te spelen, is er ook een recreanten groep.
 

Informatie

Als je wilt volleyballen bij Scylla, kun je een mail sturen naar de technische commissie. Zij kunnen je informeren over de mogelijkheden. Je kunt er vragen kwijt over al dan niet competitie spelen en bij welk team je kunt meetrainen.

Als je nog geen 13 jaar bent, kun je deze vragen stellen aan de CMV-Coördinator.  Ook op de kun je al veel informatie vinden.

Wil je je aansluiten bij de recreanten, dan kun je een mail sturen naar de coördinator van de recreanten.

Als je wilt beachvolleyballen, kijk dan op de ScyllaBeach-pagina.

Het sporten bij de 55+-groep kent veel mogelijkheden. Zie hiervoor of stuur een mail naar de coördinator van 55plus.

Voordat je lid wordt bij Scylla kun je eerst vier keer gratis meetrainen.

Een vereniging draait op vrijwilligers. Veel leden van Scylla zetten zich in voor de vereniging in zeer uiteenlopende activiteiten. Als je lid wordt van Scylla, zal vroeg of laat ook op jou een beroep gedaan worden. Het is niet verplicht om een taak op je te nemen, maar wel zeer gewenst!

 

Inschrijven

Onderstaand inschrijfformulier kun je downloaden, invullen en versturen naar de ledenadministratie of per post (Roghorst 187, 6708KH Wageningen).


Scylla int de bij voorkeur door middel van automatische incasso. Bij het inschrijfformulier vind je een machtigingsformulier, waarmee je toestemming geeft om de contributie maandelijks automatisch te innen.

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging i.v.m. alle reguliere clubactiviteiten. In het  lees je hoe Scylla omgaat met je gegevens.

 

Extra informatie voor competitiespelers

Tijdens de wedstrijden wordt een speler geïdentificeerd aan de hand van een spelerskaart. Hiervoor moet je een pasfoto inleveren. Wil je deze meesturen met je inschrijfformulier? Het hoeft geen officiële pasfoto te zijn, als je er maar duidelijk op staat en de foto actueel is.

Scylla beheert samen met drie andere sportverenigingen de Vlinder. Alle competitiespelende leden voeren verplicht 6 Vlinderuren per jaar uit. Dit kan d.m.v. bardienst, toezicht en/of schoonmaak. (Ouders van) CMV-spelers dienen per lid 4 Vlinderuren per jaar te maken. Het maximumaantal Vlinderuren per gezin bedraagt 20. De Vlinderuren zijn af te kopen voor € 60,- per lid per seizoen.

Op thuisspeeldagen moet Scylla zelf de scheidsrechters en tellers bij wedstrijden regelen. Elke speler komt enkele malen per jaar aan de beurt om te fluiten of tellen. Je team krijgt hiervoor wedstrijden toebedeeld, die onder de teamleden worden verdeeld.

 

Uitschrijven

Uitschrijven moet te allen tijde via email of per post bij de ledenadministratie! 
Competitiespelende leden kunnen op 2 momenten in het jaar opzeggen

  Lidmaatschap stopt per Opzeggen voor Verschuldigde contributie
Einde seizoen 1 juli 1 juli sep t/m mei
Halverwege seizoen 1 jan 1 nov sep t/m dec

Recreanten, niet-competitiespelende leden en de leden van Scylla 55+ kunnen maandelijks opzeggen.
Het lidmaatschap stopt op de laatste dag van de maand waarin is opgezegd.
De contributie wordt voor het laatst geïnd over de maand waarin wordt opgezegd.

 

Langdurig geblesseerden

Indien je langdurig geblesseerd bent, kun je dit doorgeven aan de ledenadministratie. Je wordt dan op inactief gezet, totdat je aangeeft dat je weer kunt spelen

BELANGRIJKE LINKS
 Secretariaat
 Kopij aanleveren voor nieuwsbrief
 Vragen over de website?
 Vragen over vrijwilligerstaken?
 Zaalruimte afmelden
SOCIAL MEDIA

©2022 Copyright Scylla volleybal | Privacybeleid