wolf

CONTACTEN BESTUUR

Voorzitter Bestuur
 Hans Konig
 06-51422961
 
Secretaris Bestuur
 Linda Teunissen
 06-20123740
 
 Johan Buziaustr. 19, 6708 NP Wageningen
Penningmeester Bestuur
 Egbert Haver
 06-46392092
 
Voorzitter TC, Bestuurslid
 Dennis van der Wiel
 06-22808518
 
Contactpersoon Sport voor 55+
 Wim van Diermen
 06-10746563
 
Scylla Activiteiten
 Joyce Haver
 06-22819440
 
Vrijwilligerscoördinator
 André Reelick
 06-51566029
 
Vrijwilligerscoördinator
 Joyce Dechering
 06-38793681
 

 SECRETARIAAT

 KOPIJ AANLEVEREN VOOR NIEUWSBRIEF

 VRAGEN OVER DE WEBSITE?

 VRAGEN OVER VRIJWILLIGERSTAKEN?

 ZAALRUIMTE AFMELDEN