Nieuws

Spelregelwijzigingen 2022-2023

Vanaf het seizoen 2022-2023 is er weer een aantal wijzigingen in de spelregels voor de niveaus Topdivisie en lager. Door middel van dit document worden de grootste wijzigingen aangestipt. Een volledig overzicht van de wijzigingen is te vinden op de website Nevobo.nl.
Overal waar gesproken wordt van “hij” kunnen ook andere persoonlijke voornaamwoorden worden gelezen.

1.4.6 Strafruimte verwijderd
De strafruimte naast het veld bestaat niet meer. In plaats hiervan dient de bestrafte speler/teamlid naar de kleedkamer te gaan. Alle aan de strafruimte gerelateerde spelregels zijn aangepast.

4.1.2 Teamsamenstelling
“Eén van de spelers (niet de libero) treedt op als aanvoerder van het team en moet als
zodanig in de DWF worden vermeld.”
Dus ook de libero mag aanvoerder van het team zijn. Let er wel op dat als de libero niet in het veld staat, de vervangende aanvoerder zijn hand opsteekt als teken dat hij de aanvoerder in het veld is.

7.4.3.1 Opstelling
“Een deel van een voet van iedere achterspeler moet zich verder van de middenlijn bevinden dan, of gelijk staan met, de voorste voet van de met hem corresponderende voorspeler.” Zie voor een verduidelijking onderstaande afbeeldingen.

 

7.4.3.2 Opstelling
“Een deel van een voet van iedere rechter (linker) speler moet zich dichter bij de rechter (linker) zijlijn bevinden dan, of gelijk staan met, de voeten van de andere spelers in de eigen lijn.” Ook hier een verduidelijking met de onderstaande afbeeldingen.

 

14.3 Over het net blokkeren
“Het is dus niet toegestaan de bal over het net heen aan te raken vóórdat de tegenstander zijn aanvalsslag heeft uitgevoerd.” Zoals het eerste commentaar bij deze spelregel dan zegt: Over het net blokkeren en daarbij de bal gelijktijdig met de aanvaller raken is toegestaan. Ook hierbij een afbeelding om dit meer duidelijk te maken

 

15.2.4 Spelonderbrekingen
Het is niet toegestaan om een reglementaire spelonderbreking aan te vragen nadat een verzoek is afgewezen en waarvoor een waarschuwing voor spelophouden is gegeven tijdens dezelfde spelonderbreking (d.w.z. vóór het einde van de volgende voltooide rally).

Dit is ter verduidelijking, en om te voorkomen dat een spelonderbreking wordt gebruikt
om het spel op te houden.

15.7 Uitzonderlijke spelerwissel
Een speler (uitgezonderd de libero), die vanwege een blessure/ziekte, of uit het speelveld sturen/diskwalificatie niet verder kan spelen, moet reglementair worden gewisseld. Als dit niet mogelijk is, heeft het team recht op een uitzonderlijke spelerwissel, die niet aan de voorwaarden van spelregel 15.6 voldoet. Bij een uitzonderlijke spelerwissel mag elke speler (uitgezonderd de libero, tweede libero of hun vervanger), die niet in het speelveld staat op het moment dat de  blessure/ziekte/uit het speelveld sturen/diskwalificatie plaatsvindt, de plaats van de geblesseerde/zieke/uit het speelveld gestuurde/gediskwalificeerde speler innemen. De gewisselde geblesseerde/zieke/uit het speelveld gestuurde speler mag gedurende de rest van de wedstrijd niet meer terugkeren in het speelveld.

Het maakt hierbij niet uit of de in te wisselen speler al in het speelveld is geweest. Zie ook
spelregel 15.7.

15.8 Uitzonderlijke spelerwissel
Een uit het speelveld gestuurde of gediskwalificeerde speler moet reglementair worden gewisseld. Als dit niet mogelijk is, heeft het team recht op een uitzonderlijke wissel. Als dit niet mogelijk is, wordt het team onvolledig verklaard.

05-09-2022, Taakgroep Spelregels

BELANGRIJKE LINKS
 Secretariaat
 Kopij aanleveren voor nieuwsbrief
 Kopij aanleveren voor de website
 Vragen over vrijwilligerstaken?
 Zaalruimte afmelden
SOCIAL MEDIA

©2023 Copyright Scylla volleybal | Privacybeleid