Nieuws

Regels rondom afzeggen wedstrijden

In de afgelopen seizoenen heeft corona ervoor gezorgd dat er soepel werd omgegaan met het afzeggen en verplaatsen van wedstrijden, en dat er een aangepaste invallersbepaling gold. Dit om zoveel mogelijk wedstrijden wel door te kunnen laten gaan. Gelukkig zijn er voor de sport geen beperkende maatregelen meer van kracht. Daarom nogmaals de herinnering dat met ingang van dit seizoen de huidige wedstrijdreglementen weer van kracht zijn, zoals deze van voor corona bekend waren.

Het wedstrijdprogramma is definitief en teams zijn verplicht de wedstrijden te spelen. Als spelers op vakantie gaan, andere verplichtingen hebben, of ziek zijn, dan is het aan de vereniging om ervoor te zorgen dat er voldoende spelers beschikbaar zijn om de wedstrijd te spelen. Vanaf de 2e klasse en lager is dit mogelijk met minimaal 5 spelers. Ook zijn er mogelijkheden waarbij spelers uit een lager team in kunnen vallen (klik hier voor de invallersbepalingen), kan er horizontaal worden meegespeeld of kunnen jeugdspelers onbeperkt worden ingezet. Bij punt 3.1.6.1 van het competitiereglement is meer te lezen over het aantal keer invallen bij een hoger team en het horizontaal meespelen.
 
Het is mogelijk om via het wedstrijdsecretariaat een verzoek in te dienen waarin je aangeeft dat je een wedstrijd wilt verplaatsen. Een verzoek blijft een verzoek waarbij het andere team het recht heeft om dit verzoek af te wijzen, te accepteren of een tegenvoorstel in te dienen. Als beide verenigingen akkoord zijn om een wedstrijd te verplaatsen, dan dient de nieuwe speeldatum uiterlijk 2 dagen voor de originele speeldatum te zijn vastgesteld. Kortom, wees heel kritisch op het verplaatsen van een wedstrijd, dit kost namelijk best wat werk en vaak is het regelen van een invaller makkelijker voor iedereen.

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdsecretariaat Scylla
Arne Hendriks
E |M +31644878780

BELANGRIJKE LINKS
 Secretariaat
 Kopij aanleveren voor nieuwsbrief
 Vragen over de website?
 Vragen over vrijwilligerstaken?
 Zaalruimte afmelden
SOCIAL MEDIA

©2022 Copyright Scylla volleybal | Privacybeleid