Zijn wij als Scylla duur of niet duur?

Dat is een heel erg interessante vraag. Een vraag die ook niet zomaar simpel is te beantwoorden.

Vroeger had ik een eigen bedrijf, wat leverde hertaxatieprojecten aan gemeenten. Dit waren langdurige, grote projecten. De gemeenten gebruikten deze taxatiewaarden dan voor de vaststellingen van hun ozb-belastingheffing. En als er dan offertes werden uitgebracht, bleken wij vaak de duurste (hoogste) aanbieder te zijn. En omdat gemeenten over het algemeen goed op de centjes willen passen en ons, als bedrijf, veelal wel het aardigst en servicegericht vonden, volgden dan vele intensieve gesprekken met gemeenten. Die wilden dan precies weten waarom ze bij ons meer moesten betalen. En met alleen aardig gevonden worden, kwam ik dan niet weg. Maar vaak lukte het wel! Dan toonde ik aan dat wij weliswaar de hoogste offerte hadden, maar uiteindelijk toch het goedkoopst (post voor post) waren. Kwestie van kwaliteit-prijs verhouding.

Waarom is Scylla duurder? Allereerst, zijn wij wel duurder? Ik heb, zo goed als kwaad dat kan, de verschillende contributies van de diverse verenigingen vergeleken. Dan zijn wij niet voor alle categorieën leden het hoogt in contributie maar wel voor de gemene deler. (Let op het verschil in duurst en hoogst). Voor leden die het veel geld vinden (wie niet?) bestaat de mogelijkheid om je aan te sluiten bij de vrijwilligerspoule om extra Vlinderuren te draaien, wanneer deze openstaande Vlinderuren niet worden ingevuld door andere leden, die hier recht op hebben. Het aantal Vlinderuren waar niemand op intekent, kan dan worden vervuld door leden die zich bij de poule hebben aangesloten. En dat levert dan geld op. En eigenlijk best wel veel. Zeker in vergelijking van andere bijverdien mogelijkheden in de maatschappij. En zeker voor jongeren. Zo kunnen (jonge) leden hun contributie fors omlaag brengen met relatief gemakkelijk, licht en gezellig werk. Dat kan bij geen enkele andere vereniging.

Dan hebben wij als Scylla al jarenlang geen contributieverhoging doorgevoerd (behalve voor de 55+ afdeling). Zelfs geen inflatiecorrectie. Dat is ook uniek.

Doordat wij destijds, na de sterke verhoging van de zaalhuur door de gemeente, direct de contributies navenant hebben verhoogd, zijn wij een gezonde vereniging gebleven zonder ons eigen, opgebouwde reserves hoeven aan te spreken. Reserves die in feite al vanuit de jaren ’70 systematisch beetje voor beetje zijn opgebouwd.

En die reserves zijn zo verschrikkelijk fijn om te hebben. Dat maakt het leven zo veel prettiger en de vereniging zo veel minder kwetsbaar.  Door deze reserves kunnen wij onverwachte zaken financieren. Dat is luxe. Denk aan het Lustrumfeest, aanloopverliezen van ScyllaBeach (maar wat ons zoveel extra’s brengt), onverwachte attenties, indien gewenst, etc. Dit kunnen is iets om te koesteren.

Maar buiten de reserves om. Waarom hebben wij hogere contributie? Toch is dat wel gek, want onze begrotingen zijn altijd gericht op evenwicht en dus niet op aangroei van de reserves. Dus moet het in andere posten zitten. Allereerst kan het zijn dat andere verenigingen te krap begroten en geen gezonde (afnemend) reservepositie hebben en daar dus ook niet de noodzakelijk onverwachte “fun” van kunnen betalen. Uiteindelijk is dat dan “mindere kwaliteit”.

Maar ook onze trainers, voor de hogere teams, zijn veelal niet de goedkoopste. Onze selectieteams trainen 2x per week. Ze betalen dan wel meer, maar dit is niet geheel dekkend. Maar wij zijn trots op onze hoge teams en die zijn weer het voorbeeld en motivatie voor onze jeugd. 

Onze mini-afdeling is iets waar wij met zijn allen heel trots op mogen zijn. Uit onze CMV zijn al zoveel goede volleyballers uit voortgekomen. In Wageningen zijn wij de enige vereniging die een thuis bieden aan deze jongste jeugd uit Wageningen. Volleybalminnende ouders, zoals ikzelf en vele andere binnen Scylla en ook binnen Invicta, zijn maar wat blij met deze voorziening. Maar in feite draagt elk lid van Scylla aan deze faciliteit een beetje bij via de contributie. En na de mini’s komt de jeugdafdeling. Vaak twee keer trainen. En ze ook nog veel hulp nodig van het kader van de vereniging, etc. En niet te vergeten het jeugdkamp, wat elk jaar wordt georganiseerd. Al deze zaken kosten geld. Geld wat wij met zijn allen bij elkaar brengen door de contributies en de Vlinderopbrengsten (terugvloeiend naar de leden). Bestedingen die Scylla zo’n mooie club maken. Een complete volleybalvereniging waar wij trots op mogen zijn.

En zoals gezegd. Scylla gaat in haar begroting vrijwel altijd uit van een sluitende begroting. Dus tegenover alle inkomsten staat een geplande uitgave, die de moeite waard is en die ons Scylla maakt. En onze reserves zorgen met regelmaat voor de slagroom op de taart.

Conclusie: Scylla heeft wellicht een (licht) hogere contributie dan de gemiddelde vereniging maar is zeker niet duur omdat het nu eenmaal meer biedt (kwaliteit in de breedste betekenis).

Hans Konig