Voor degenen die niet weten wat een onder een "open club" wordt verstaan, heb ik hieronder een officiële definitie van een "open club" gegeven.

Google: "Een Open Club is een vereniging die meer doet dan het aanbieden van het reguliere sportaanbod. Alle clubs hebben een maatschappelijke waarde. Sommige verenigingen kiezen ervoor deze maatschappelijke waarde nadrukkelijker uit te dragen met activiteiten voor niet leden."en c

Zoals jullie weten, hebben wij voor onze beachfaciliteit in Bennekom subsidie gekregen van de provincie Gelderland. Eén van de pré’s om de subsidie te krijgen was het promoten van Scylla als "open club".

Nu zijn wij als Scylla van nature best wel reeds een club met een "open" karakter. Denk aan de vele activiteiten die wij in de loop der jaren op scholen hebben georganiseerd. Het WISWA toernooi samen met WaHo en Invicta en waar ook allerlei teams van buiten de genoemde verenigingen welkom zijn. Een ander mooi voorbeeld is Scylla’s betrokkenheid bij de avondvierdaagse in Wageningen. Daar leveren wij al enige jaren vrijwilligers en dit jaar ook een speelveldje.

In het kader van de subsidie-aanvraag zijn er met Vluchtelingenwerk Oost Nederland diverse gesprekken geweest hoe wij als Scylla en ook de beachafdeling een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren aan de integratie en gewoon het dagelijkse plezier van vluchtelingen met een verblijfstatus.

En als uitwerking van deze gesprekken was het vorige week en ook deze week, zover dat jongere vluchtelingen met onze beachgroepen meetrainden. Of dit bestendig is, zal nog moeten blijken. Dat is best een uitdaging! Maar de kans is er!

Mijn vrouw Marleen werkt al sinds jaar en dag bij Vluchtelingenwerk. Zij heeft met deze afspraken overigens niets van doen, maar van haar hoor ik al vele jaren, vele intense verhalen over de achtergrond van diverse vluchtelingen. Vele van die verhalen raken mij diep in het hart. Zoveel pech en onrecht vinden sommige mensen op hun levenspad!

Ik kan jullie dan ook niet goed uitleggen hoe ontzettend trots ik ben dat wij als Scylla zo af en toe, op simpele wijze, wat voor deze mensen kunnen betekenen. Maar ook voor de vrijwilliger van Vluchtelingenwerk, die de contactpersoon voor deze doelgroep is, neem ik mijn petje voor af. Zo belangrijk en goed werk maar ook vaak zo lastig!

Hans Konig