Gisteravond was onze jaarlijkse ALV. Als voorzitter vind ik dat toch altijd wel weer een hele uitdaging. De voorbereiding is dan toch al enige tijd aan de gang. Met name mijn medebestuursleden zijn daar dan druk mee. Dan worden de jaarverslagen en de jaarplannen opgesteld. Onze secretaris Linda bewaakt dan het proces en zorgt dat iedereen op tijd klaar is en dat de stukken op tijd op de site staan. Weer prima gelukt! Voor onze penningmeester is dit ook altijd veel werk. Wat mij betreft perfect gedaan! Grote klasse! Ikzelf zorg dat ik de inhoud goed ken en probeer de vergadering voor te bereiden met het formuleren van een voorwoord en mij zelf te prepareren op het strakke tijdsschema wat voor de vergadering staat. Ditmaal strak om 19.45 uur beginnen en ophouden om 21.00 uur. André helpt dan om te waarschuwen als onderwerpen uit de planning lopen.

Ik vind het dan ergens wel jammer dat niet veel mensen de aangeleverde stukken ook daadwerkelijk lezen. Maar dat deed ik vroeger zelf ook lang niet altijd. Eerlijk is eerlijk!

Maar aanwezigheid van leden en interesse tonen in de inhoud is nu eenmaal toch een beetje de brandstof voor degenen die veel werk verrichten.

Ik ben trots op het bestuursteam. Werkelijk allemaal toppers! Het is heel fijn om met dit team te mogen werken.

De opkomst was behoorlijk groot, ondanks dat er dit keer geen spreker was én geen pubquiz. Wel natuurlijk het gezellig nababbelen in ons clubhuis.

De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de opkomst groot was door een ongekend groot aantal 55+-sporters. En dat is altijd mijn grote wens geweest. Betrokkenheid van alle sporters van Scylla bij de vereniging. Deze hoge opkomst werd weliswaar wel veroorzaakt door een voorstel van contributieverhoging juist voor deze sporters. Wij hebben van gedachte gewisseld over het waarom van de verhoging, de mogelijkheden die Scylla als vereniging meer kan bieden aan deze groep sporters, over informatiekanalen binnen Scylla en nadrukkelijk ook over de mogelijkheid om te verzelfstandigen als 55+-sportafdeling. Scylla is nadrukkelijk geen gevangenis.

Uiteindelijk werd het contributievoorstel aangenomen met slechts één tegenstem. Ik ben ook blij dat selectieteams, die twee keer trainen, nu niet meer die € 60,- extra hoeven te betalen. Met de mogelijkheid om via Vlinderuren extra en gemakkelijk wat te kunnen bijverdienen, zijn wij nu beslist, ook qua contributie, competitief t.o.v. andere volleybalverenigingen.

En onze gewenste integratie met de 55+-afdeling kreeg gelijk invulling omdat Wim Diermen zich verkiesbaar stelde voor de vacante functie met als portefeuille “55+”. Hoe mooi kan je het krijgen?

Tot slot kreeg Jan Snel de begeerde wisseltrofee “De Jofele Jottum” toegewezen. Ik weet wat Jan gedaan heeft en nog altijd doet voor Scylla. Zo verdiend!

De bemensing van vele vrijwilligersfuncties binnen Scylla zijn goed bezet. Dat is supermooi, Toch zou ik nog drie leden willen oproepen die zich bezig gaan houden om ons sponsorbeleid meer structuur te geven en met anderen hier dan invulling aan zou willen geven. En zo zou ik dat ook graag zien voor ledenwerving en publiciteit. Overigens hoeft het niet allemaal zo strikt gescheiden te zijn. En de benodigde tijd is zeker te over zien.

Scylla begint weer aan een nieuw bestuurlijk jaar! Ik heb er vertrouwen in. En nogmaals, ik ben mijn medebestuursleden en alle actieve leden binnen Scylla heel erg dankbaar.

“De kracht van Scylla”

Hans Konig