Scylla’s “Lieveling” van de week is Rik van der Wiel. Zoals bekend is Scylla bezig zich een nieuw tenue aan te meten. Inmiddels hebben hier zich vele leden voor ingespannen, zoals o.a. Joost, Linda, Joyce en Bart. Diverse keren is het onderwerp in de bestuursvergadering aan de orde geweest. Maar nu begint het definitief vorm te krijgen. Rik heeft zich nu opgeworpen als de grote trekker van het project wat nu nog gaat komen. En dat traject behelst een intensief stappenplan. Rik heeft zich bereid gevonden om dit project te leiden. Vermoedelijk kan Scylla begin volgend kalenderjaar in het nieuwe tenue de tegenstanders bestrijden.

Het zal mij zeker niet verbazen als Rik deze benoeming opdraagt aan zeker Joost, die reeds zoveel in dit project heeft betekend en nog steeds betekent, en aan Bart, Joyce en Linda en aan al degenen die in een eerder stadium met dit project zijn bezig geweest.