Op verzoek nog een keer de contributiebesluiten op een rij.

Rekening houdend met de volgende omstandigheden:

 • Dat het bestuur deze besluiten in haar bestuursvergaderingen heeft genomen. Maar voorstellen m.b.t. tot contributie dienen in de ALV worden vastgesteld. Dat zal hier dus achteraf plaatsvinden. Het bestuur heeft gemeend niet zo lang met de uitvoering te wachten.
 • Door de Corona maatregelingen zijn wij als Scylla in het seizoen 2020-2021 beperkt geweest in onze mogelijkheden om de sport aan te bieden, zoals wij dat gebruikelijk zijn re doen. Dit is overmacht.
 • Door Corona hebben wij als Scylla, financieel gezien, met mee-en tegenvallers te maken door deze coronamaatregelingen. Een aantal van deze financiële consequenties zijn al duidelijk en andere (nog) niet.
 • Naast het aanbieden van sport voor de leden van Scylla, heeft het bestuur ook de verantwoordelijkheid voor een degelijke financiële huishouding van Scylla. De club is van alle leden en dus mogen alle leden verwachten dat er op continuïteit wordt gestuurd.

Al deze afwegingen hebben tot de volgende sportfaciliteiten en contributies geleid:

 • Het zaalseizoen loopt tot 1 juni. Helaas is dit seizoen, door overmacht, het binnensporten en voor een groot gedeelte onmogelijk geworden.
 • Zoveel als mogelijk is doorgelopen:
 • Trainingen voor jeugd buiten.
 • Tot 1 mei vrij van contributie kunnen beachvolleyballen.
 • Training voor jeugd op gras.
 • Buitensport voor 55+
 • Diverse online-activiteiten.
 • Er is drie maanden geen contributie in rekening gebracht voor het lopende seizoen. Het bestuur denkt dat deze tegemoetkoming financieel verantwoord is, evenals het gratis beachaanbod tot 1 mei
 • Voor wie na 1 mei wil blijven beachvolleybal dient zich hiervoor aan te melden en de gebruikelijke contributie voor het beachen te betalen. De contributie voor het beachen kunt u vinden op beach.scylla.info
 • Voor de CMV geldt een iets afwijkende regeling. Het binnenseizoen stopt officieel per 1 mei. Er wordt dan dus geen contributie meer gerekend. De CMV’ers kunnen natuurlijk wel beachen en betalen dan voor het beachen de gebruikelijke contributie.
 • Zodra er meer financiële consequenties duidelijk worden kunnen misschien nog tot nadere contributie-aanpassingen leiden.

Hopende dat het duidelijk is geworden. Vragen ter verduidelijking kan altijd. Welkom.

Hans Konig

Namens het Het bestuur.