Al enige tijd wordt er niet meer gesport. Het mag niet! De zalen zijn dicht en de competitie is stopgezet. Het is niet anders.

Scylla is een vereniging en is dus van ons leden allemaal. Financieel is het een onzekere situatie, net als het vorige verenigingsjaar toen Scylla met de eerste coronagolf te maken had. Er waren vorig jaar tegenvallers en meevallers als het om de financiële huishouding van Scylla gaat. Zoals wij toen, midden in de eerste lockdown, hadden toegezegd, hebben wij aan het eind van dat financiële jaar besloten om alle leden een maand contributie terug te geven. Dit wordt in de komende periode gerealiseerd. Voor veel leden hoefde dat niet. Sommige zeggen zelfs het teruggestorte deel te gaan retourneren aan Scylla. Voor anderen komt het gelegen dat dit geld terugkomt.

Nu zitten wij in de tweede lockdown en kunnen wij weer niet binnen sporten. Wat dit financieel gaat betekenen, is nog niet duidelijk en dat zal vermoedelijk nog wel een tijdje zo blijven. Komt er weer een tegemoetkoming van het Rijk? Wordt de zaalhuur gewoon in rekening gebracht? Komt er nog een kans om weer wat geld te verdienen in het clubhuis? Allemaal nog erg onzeker. En ook nu zullen wij de balans aan het eind van het lopende boekjaar kunnen opmaken en kijken of het verantwoord is om weer wat van de betaalde contributie terug te betalen.

Maar juist omdat Scylla een vereniging is en dus van ons allen is, moeten wij ervoor zorgen dat wij niet aan de huidige crisis ten onder gaan. Met zijn allen dus de pijn verdelen.

Einde lidmaatschap? Als een lid niet langer lid wenst te zijn, om wat voor reden dan ook, dan kan men op de site lezen wat de vastgestelde regels, met betrekking tot opzegtermijnen, hiervoor zijn. Maar in een tijdelijk stopzetting van de betaling van de contributie vanwege de lockdown is hierin niet voorzien. Dan zou Scylla het financieel niet overleven. Wij zijn immers geen commerciële sportaanbieder maar bovenal een vereniging. Een vereniging van ons allen!

Hans Konig