1. Alle teams trainen binnen de gestelde protocollen en maatregelen op hun eigen trainingstijd. Er zijn hiervoor een aantal voorbeeldopties:

a. Er mogen maximaal 4 mensen per veld volleyballen, dus splits je team in 2 of 3 groepen en train elk een gedeelte van de trainingstijd,

b. Train de volledige trainingstijd met een groepje en de volgende week het andere deel,

c. De TC onderzoekt samen met M-visio om met je team, of in groepjes van maximaal 4 personen (maximaal 30 personen per afgesloten ruimte) oefeningen ter bevordering van de fitheid te gaan realiseren. Alles op 1,5m afstand van elkaar. Zonder gebruik te maken van het volleybalnet. Zie dit als een soort fitness, krachttraining of blessurepreventie. Meer informatie volgt zodra er meer bekend is.

d. Ter inspiratie: https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/10/16/hoe-train-je-met-maximaal-4-personen-op-1-5-meter

2. Als de trainer 18 jaar of ouder is, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.

3. Als een team besluit om geen gebruik te maken van de hal, dienen zij dit zo vroeg mogelijk (uiterlijk 48 uur van tevoren) kenbaar te maken.

4. Ik wil benadrukken dat elk team zelf verantwoordelijk is voor het naleven van de protocollen en maatregelen. Indien we teveel signalen krijgen dat deze niet worden nageleefd, worden de trainingen in de hele seniorenlijn gecanceld.