Wat een domme vraag! Natuurlijk!

Wat een nare week was het! Afgelopen dinsdag werden strenge nieuwe anti-corona maatregelen aangenomen. Het zal zeker nodig zijn. Ik vertrouw op het oordeel van de deskundigen die de regering adviseren en op het beoordelingsvermogen van de regering om hieruit de juiste maatregelen te formeren. Maar wat waren die hard. Ze kwamen aan als een mokerslag. Geen competitie meer voor mini’s, jeugd en senioren. Bah. Gelukkig mag de jeugd gewoon doortrainen zonder restricties en mogen spelers, behorend tot het jeugdteam, wel meetrainen als ze reeds 18 jaar zijn en/of als dispensatiespeler zijn ingeschreven. Ik ben er blij mee.

Voor de senioren sporters is het veel beperkter. Je mag sporten, d.w.z. trainen, in groepen van maximaal 4 en 1 ½ meter afstand. De NeVoBo heeft dit verder uitgewerkt. Dus er kan beperkt worden doorgetraind. Nu ben ik geen trainer, maar ik zou toch nog genoeg mogelijkheden zien om een interessante en nuttige training te kunnen organiseren. En de NeVoBo kennende, zullen zij ook vast nog wel interessante trainingsvormen binnen deze beperkingen uitwerken. Niet gericht op het team als geheel maar bijvoorbeeld wel gericht op de verbetering van individuele techniek van pass, smash, set-ups en services. Dat is goed mogelijk met behoud van afstand. Ook mag je krachttraining organiseren mits afstand bewaard kan worden en nog enkele andere restricties.

Concluderend zijn er dus nog (beperkte) sportmogelijkheden voor Scylla om aan haar leden te kunnen aanbieden. En daar is de technisch commissie, onder leiding van Dennis, heel druk mee geweest om dit uit te werken. Hulde! Knap werk. En ik heb van nabij gezien wat voor energie, tijd en inspanning hiervoor nodig is geweest. En niet alleen van Dennis, maar bijvoorbeeld ook van Gerlienke, Joyce en nog anderen. En daar was niet om gevraagd. En toch is het opgebracht. Ik ben er hartstikke trots op!

Maar ik weet ook dat er Scylla-leden zijn, die bedenkingen hebben tegen het aanbieden van deze trainingsmogelijkheden. Bij veel van deze Scyllaianen overheerst dan de zorg dat wanneer er op deze wijze getraind wordt, de zelfbeheersing, onbewust toch verdwijnt en daarmee dus de discipline om op 1,5 meter afstand te blijven.

En hier schuilt natuurlijk ook het gevaar in! Het is van het allergrootste belang dat alle voorwaarden, om te mogen trainen, zéér en zéér strikt worden nageleefd. Wanneer er spelers in hun spontaniteit te enthousiast worden, laat de andere medespelers dan, alsjeblieft, deze persoon durven te corrigeren. Het mag niet misgaan! En mijn overtuiging is dat het ook niet mis hoeft te gaan! Met zijn allen gaan wij het prima doen. Dat is tenslotte de “kracht van Scylla”. En die “kracht van Scylla” heeft zich al zo vaak laten zien.

En ik snap als leden het desalniettemin niet aandurven, of er gewoon niets aan vinden of er principieel op tegen zijn, en zich afmelden voor deze gelegenheid tot trainen. Laten wij elkaar vooral respecteren in elkaars mening.

Heel belangrijk is dat wanneer er niet getraind wordt, de zaal wordt afgemeld en wel minimaal 48 uur van tevoren. Dat scheelt kosten! En dat is in deze tijd ook weer belangrijk!!

Scyllaianen, wij kunnen het! Corona-proof sporten binnen de geboden mogelijkheden met grote zelfdiscipline!

Hans Konig