Beste voorzitters en secretarissen van de KISI-clubs, beste huurders,

We zijn nog maar twee weken onderweg met de aangepaste maatregelen, maar we hebben de eerste ervaringen en opmerkingen afgelopen donderdag in de bestuursvergadering al besproken. Veel verloopt goed, met name de Oostenrijkse banken in de Plaza blijken een uitkomst en worden als zeer positief ervaren.

Enkele dingen verlopen minder soepel. Op basis van deze eerste bevindingen hebben we besloten alvast een paar aanpassingen te doen.

Het aangepaste protocol voor het gebruik van sportcomplex De Vlinder vindt u hier.

 

We hebben veel vragen/opmerkingen gehad over de zaalwissel, wat niet altijd even soepel blijkt te verlopen. In het vorige protocol was hierover niets opgenomen. We hebben nu de volgende aanpassingen toegevoegd:

  • Het is niet toegestaan de zaal eerder te betreden dan de zaal is gehuurd. Heb je de zaal gehuurd van 18.00 uur tot 21.00 uur, mag je dus pas om 18.00 uur de zaal in, niet eerder. Ben je eerder in de sporthal wacht dan op de banken in de plaza.
  • Start 5 of 10 minuten van tevoren met opruimen zodat je de zaal op tijd kan verlaten. Heb je de zaal gehuurd tot 21.00 uur, dan zorg je dat je er uiterlijk om 21.00 uur uit de zaal bent, alles schoon en opgeruimd is.
  • Geef elkaar de ruimte bij het wisselen van de zaal en hou 1,5 meter afstand.

 

Het invullen van de Corona coördinatoren vanuit de clubs, maar ook de clubhuisdiensten blijkt lastig. Door de Corona crisis zijn veel minder mensen bereid om als coördinator rond te lopen of achter de bar te staan. We hebben hier uiteraard alle begrip voor.

We hebben daarom besloten vanaf a.s. maandag door de weeks géén Corona Coördinatoren in te roosteren vanuit de clubs, maar dit vanuit onze studenten pool in te vullen. Er zal dan ook nog maar één Corona coördinator rond lopen. We hebben gemerkt dat dit voldoende is.

Verder is besloten om het clubhuis alleen te openen als de clubhuisdienst ingevuld kan worden. Voor overleggen kan een uitzondering gemaakt worden, mits deze bij via Angeline in het logboek geregistreerd staan.

 

Na 15 oktober gaan we verder evalueren hoe de aangepaste maatregelen verlopen en kunnen we daar waar nodig weer aanpassen. Mochten er in de tussentijd vragen, opmerkingen of tips zijn dan horen we dat graag.

We verzoeken jullie wederom om alle leden binnen de vereniging te informeren over de aangepaste maatregelen.

 

Tenslotte willen we nogmaals een oproep doen voor de openstaande vacature ‘Voorzitter Stichtingsbestuur ViervlakVlinder’

Eind van dit jaar heeft Jan Bakker aangegeven zijn werkzaamheden als voorzitter neer te leggen. Op dit moment is er nog géén uitzicht op een vervanger. Willen jullie nogmaals binnen jullie vereniging of wellicht daarbuiten op zoek naar mogelijke kandidaten voor deze vacature?

Alvast bedankt en laten we er samen en mooi sportseizoen van maken.

Met vriendelijke groeten,

Namens het Stichtingsbestuur,

Lobke Verbocht
Penningmeester