Beste leden van Scylla,

Aan het begin van de corona crisis hebben wij vermeld dat wij willen afwachten wat de financiële gevolgen van deze crisis voor Scylla zullen zijn, alvorens te beslissen tot eventuele (gedeeltelijke) compensatie van de contributie voor de maanden dat wij niet kunnen volleyballen.  En als de meevallers, door wegvallende kosten, groter dan zijn dan tegenvallende inkomsten, dat wij het verschil naar de leden laten terugvloeien.

Maar vooralsnog ziet het er niet gunstig uit. De huur van de zalen wordt gewoon doorberekend aan de verenigingen. En dat is de grootste kostenpost. Een beetje afhankelijk van de aard van de overeenkomst tussen trainer en Scylla, zullen wij als Scylla het grootste gedeelte van de begrote trainerskosten blijven doorbetalen. De inkomsten zullen minder zijn dan begroot omdat de vlinderuren en de kantine-opbrengst die via de stichting VierVlakVlinder aan Scylla toekomen ook sterk zullen dalen. Dit precieze effect zullen wij pas over enkele maanden weten.

Maar voor één ieder die denkt dat er een (groot) gedeelte van de contributie misschien nog kan worden terug betaald, zal vermoedelijk teleurgesteld worden door deze realiteit.

Scylla Beach werkt met een aparte begroting. Hier worden de kosten en opbrengsten specifiek naar deze activiteit toe berekend. De bedoeling is dat Scylla Beach haar eigen sluitende begroting zal nastreven en dat haar exploitatieresultaat niet van invloed is op de andere activiteiten binnen Scylla. Natuurlijk zijn het uiteindelijk toch financiële communicerende vaten en staan wij voor elkaar in. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de 55+ sportafdeling.

Dus dat betekent dat de contributie van Scylla Beach geheel los staat van de contributie van Scylla voor het zaalseizoen of 55+

Ik hoop met deze uitleg duidelijkheid te hebben gegeven, voor zover als mogelijk op dit moment.

Namens het bestuur

Hans Konig