In de begroting voor 55+ zoals deze op de afgelopen ledenvergadering is gepresenteerd waren een paar foutjes geslopen.
Als we die corrigeren blijkt een kleinere contributieverhoging toch een positief resultaat op te leveren van dezelfde grootte als in de eerdere begroting was vermeld.
Om die reden heeft het bestuur besloten tot een lagere verhoging van de contributie voor 55+, omdat die lagere verhoging zelf tot een hoger begroot resultaat leidt dan in de begroting die in de ALV is gepresenteerd.

Zoals hieronder is aangegeven was oorspronkelijk een positief resultaat begroot van € 1.885. De herziene begroting levert, na correctie van de kosten en een aangepaste contributieverhoging een positief resultaat op van € 2.158. Daarbij is dan ook een post opgenomen voor materialen van € 400, die in de eerdere begroting niet was opgenomen.
De basiscontributie bedraagt in het voorstel € 143, na een eerder voorstel van € 156 per jaar.

Hieronder is de definitieve contributie voor 2019-2020 in de linker kolom vermeld.

Herziene contributie 55+

Bedragen in hele €

 

 

 

 

 

2019-2020

2019-2020

2018-2019

aantal leden

91

91

88

 

definitief

 

 

 

nieuw

voorstel

 

 

voorstel

was

2018-2019

1x/week

143

156

132

2x/week

190

202

172

3x/week

220

227

192

 Toeslag DT extra zaal

25

32

20

 Wandelen sec

75

75

75

 Wandelen+ sport

40

40

40


De contributieverhoging gaat in per de laatste ALV in oktober.

Het bestuur