Enige weken meldde Tea aan het bestuur dat zij zou stoppen als coördinator van de 55+ afdeling. En dat zij hier wel 40 jaar aan gewerkt heeft.

Dat is dus niet niets. Zij heeft de sportfaciliteiten voor 55+’ers al in de tijd van SKV (voorloper van Scylla) opgestart.

Van 2014 t/m 2016 heeft zij een project geleid waardoor onze 55+ afdeling ineens een enorm aantal leden kreeg. Tot met de dag vandaag is dit een grote groep binnen Scylla. Een afdeling waarin algemene sportprogramma’s worden aangeboden gericht aan ouderen. Bovendien heeft zich binnen deze groep ook een grote groep (25) dynamic tennissers gevormd. Deze tennissers combineren dit nogal eens met het andere aanbod binnen de 55+. Ik ben ervan overtuigd dat deze Dynamic tennisgroep zou kunnen uitgroeien tot een nog veel grotere en/of officiële afdeling of (onder)vereniging binnen of buiten Scylla. Hoe mooi! Sinds vorig jaar is er ook een wandelgroep binnen Scylla actief. Zij lopen elke maandagmiddag van 14.30 uur to 16.00 uur en starten in het Arboretum bij het koetshuis. Deze groep is groeiende en kan zeker nog nieuwe, gezellige wandelaars gebruiken.

Kortom Scylla 55+ is springlevend en vervult een grote sportvraag binnen Wageningen.

En dit grote succes heeft natuurlijk meerdere dragers, maar Tea is toch zeker de belangrijkste, by far.

Het project (genaamd Wageningen Vitaal) wat zij als projectleider en penvoerder startte had als doel om door middel van de GALM methodiek de ouderen binnen Wageningen e.o. in beweging te krijgen of te houden. Hier was binnen Wageningen grote behoefte aan. Het aanbod sloot niet goed aan op deze doelgroep.

Alle 55+'ers in Wageningen werden uitgenodigd voor een fittest. Maar liefst 258 ouderen namen deel aan deze test. Daaropvolgend was er 12 weken lang een introductieprogramma. Plezier en kennismaking met sporten en bewegen stond hier centraal. Vervolgens konden ze meedoen aan het 30 weken vervolgprogramma. Hier werd meer nadruk gelegd op het aanleren van vaardigheden en het uithoudingsvermogen. Dit om de ouderen de vaardigheden te geven voor een leven lang bewegen. Aan het einde van de projectperiode konden de ouderen lid worden van een aangesloten sportvereniging en blijven sporten en bewegen. 

Aan het einde van de subsidieperiode zijn er 132 mensen lid geworden van de Scylla 55+ sportvereniging in Wageningen.

Dus na dit grote succes is Tea nu gestopt bij Scylla. André, één van haar maatjes van het eerste uur, zal haar nog, namens Scylla, een gepast afscheidspresentje aanbieden. Maar dit gebaar zal altijd een magere afspiegeling geven aan wat Tea voor scylla, maar vooral voor de oudere sporters heeft betekend.

De eerlijkheid gebied te zeggen dat Tea vermoedelijk is gestopt vanwege meerdere redenen, maar dat zeker ook de veranderingen, aangestuurd door het bestuur om tot een grotere integratie te komen tussen de volleybaltak en de 55+ afdeling, een rol hebben gespeeld.  De veranderingen, die hiervan een gevolg waren hebben Tea soms zichtbaar geïrriteerd. Dat vind ik jammer en dat had ik wellicht moeten voorkomen door betere communicatie. En dat vind ik dan heel spijtig en bied Tea hier dan mijn excuses voor aan.

“Maar weet Tea, Scylla is jou veel dank verschuldigd en heeft dankzij jou een mooie 55+sportafdeling waar jij trots op mag zijn. Maar bovenal zijn de vele deelnemende sporters, gedurende al die jaren, jou dankbaar! En zeer terecht. Heel erg bedankt. Je hebt echt wat neergezet”.

Hans Konig