7 Januari was het dan zover. Het officiële startschot van de startschotbijeenkomst werd gegeven door een openingstoespraak van de sportportefeuillehouder van Wageningen de burgemeester Van Rumund.

De sportformateur nodigde iedereen uit in Wageningen om mee te werken aan het lokale Sport-en Beweegakkoord. Niet alleen sportaanbieders maar ook scholen, welzijn organisaties, zorgverzekeraars, bedrijven, netwerken en ondernemers waren en zijn van harte uitgenodigd om mee te denken.

En om werkelijk iedereen uit Wageningen zich uitgenodigd te laten voelen was ook iedereen welkom die een droom of idee heeft om mensen in Wageningen in beweging te krijgen en te houden. Dus elke Scyllaiaan kan zich aanmelden en lekker meedenken!!

Na deze eerste startschotbijeenkomst worden er tijdens een tweede en derde bijeenkomst begin 2020 concrete afspraken gemaakt. En dan wordt eind maart het akkoord officieel ondertekend.

En het was goed druk! Vanuit Scylla waren Jan Snel en ikzelf present.

Net als 155 andere gemeenten gaat dus ook Wageningen aan de slag met een lokaal Sport- en Beweegakkoord. Het doel is dat iedereen in Wageningen een leven lang plezier in sport en bewegen kan hebben, nu en in de toekomst. Het is een akkoord van iedereen met initiatieven uit de Wageningse samenleving.

Bijna 57% van alle Nederlanders sport wekelijks. Maar bij mensen met een beperking, een laag inkomen of een migratieachtergrond liggen die cijfers veel lager. “Welke belemmeringen ervaren mensen en hoe kunnen we die in Wageningen wegnemen?” vraagt Anneke Hiemstra (oud Scylla speelster!!!) zich af. Ze is in de gemeente aangesteld als onafhankelijk sportformateur om met partijen een lokaal Sport- en Beweegakkoord te sluiten. De Gemeente Wageningen, Sportraad Wageningen en Sportservice Wageningen ondersteunen haar daarbij.

Het akkoord bevat afspraken tussen partijen over uiteenlopende thema’s. Een mogelijk thema is het versterken van sportverenigingen die kampen met een tekort aan vrijwilligers en trainers. “Wat kunnen verenigingen hierover leren van ondernemers?” vraagt de sportformateur zich af. Andere thema’s zijn bijvoorbeeld de toegankelijkheid van sport voor mensen met een laag inkomen of de kwaliteit van sportvoorzieningen.    

Het Sport- en Beweegakkoord beperkt zich niet alleen tot sport. Het effect van sport en bewegen raakt namelijk ook andere maatschappelijke domeinen. Daarom is het logisch om zoveel mogelijk samen te werken met organisaties en ondernemers uit zorg, onderwijs, gezondheid, welzijn en ruimtelijke ordening. “De beweegvaardigheid van kinderen gaat bijvoorbeeld snel achteruit door digitalisering, verstedelijking en te weinig veilige speelplekken,” aldus Hiemstra. “Daardoor hebben kinderen op latere leeftijd meer kans op overgewicht en vervolgens meer kans op een chronische aandoening. Bovendien blijkt uit onderzoek dat bewegen positieve effecten heeft op leerprestaties van kinderen. Laten we daarom samen bespreken hoe we kinderen meer kunnen laten bewegen op school en daarbuiten. Kunnen we bijvoorbeeld schoolpleinen, wijken en parken beweegvriendelijker inrichten?” 

Ook voor ouderen is fit blijven belangrijk. “Ouderen die door sporten langer gezond blijven zijn minder snel afhankelijk van zorg”, aldus de sportformateur. Aha, wij hebben als Scylla onze 55+ afdeling! “Mensen die langdurig werkloos zijn kunnen door sport weer meer energie en zelfvertrouwen krijgen. En sportende werknemers worden minder snel ziek.”

Dan zijn jullie nu helemaal op hoogte wat er op sportbeleid in Wageningen “Topic” is en waar jullie je gewoon aan mee kunnen doen. Best wel leuk!

Hans Konig